Terms & Conditions

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. auchstore.com el. parduotuvė priklauso Teofilei Kaučikaitei: IVP Nr. 934149, buveinės adresas Žygio g. 88 , tel.: +370 63673520. Internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą www.auchstore.com el. Parduotuvėje.
 2. auchstore.com pasilieka teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Taisyklės taikomos visiems Klientams užsakantiems šioje Parduotuvėje.
 3. Klientas privalo susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis prieš pateikiant užsakymą. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, kai galutinai pateikia užsakymą.
 4. Parduotuvė neatsako už patirtus nuostolius (materialinius ar moralinius) tais atvejais, kai problemos buvo sukeltos Klientui neatsižvelgus į Taisyklių informaciją kuri yra viešai pateikiama šiame puslapyje.


PRIVATUMO POLITIKA

 1. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. Parduotuvė patvirtina, jog tokie duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Parduotuvė įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Parduotuvės partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
 2. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).
 3. Parduotuvė patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmeninių duomenų apsaugai.


AUTORIŲ TEISĖS

 1. Kopijuoti, spausdinti ar kitaip atgaminti bei platinti šiame tinklalapyje Jums prieinamus duomenis be raštiško mūsų sutikimo draudžiama.
 2. Jokie šiame tinklalapyje esantys prekių ženklai negali būti naudojami ar atgaminami be išankstinio rašytinio mūsų ar asmens, kuriam priklauso tokie ženklai, sutikimo.
 3. Išskyrus kiek aiškiai aukščiau nurodyta kitaip, dalies ar visos šiame tinklalapyje esančios informacijos atgaminimas bet kokia forma, įskaitant pritaikymą, bet kokio išvestinio produkto sukūrimą remiantis šiuo tinklalapiu ar jame esančiais duomenimis, įtraukimas į kitus tinklalapius, elektroninės paieškos sistemas ar publikavimą, be mūsų išankstinio raštiško sutikimo, yra draudžiamas.


UŽSAKYMO PATEIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
 2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Parduotuvė patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
 3. Toliau Klientas turi nurodyti savo debetinės arba kreditinės kortelės duomenis, iš kurios bus atliktas mokėjimas už pasirinktas prekes ir pristatymą.
 4. Paskutiniame žingsnyje sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidas, jei jų yra, prieš išsiunčiant užsakymą. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis, kitaip, bus laikoma, kad Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis.
 5. Klientui patvirtinus užsakymą, Parduotuvė gauna visą informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Parduotuvė. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir Parduotuvės yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto atsiskaitymo būdo apie atsiskaitymą už prekes.
 6. Klientui pateikus užsakymą, Parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.
 7. Parduotuvė gavusi pranešimą, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą už padarytą užsakymą, įsipareigoja įvykdyti užsakymą.
 8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
 9. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
 10. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių ir anglų kalbomis.


GARANTIJOS IR PREKIŲ KAINŲ NUSTATYMAS

 1. Kiekvienos Parduotuvės prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės.
 2. Parduotuvė nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.
 3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
 4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais.
 5. Parduotuvės įsipareigojimai prekių atžvilgiu:
 • Parduotuvė įsipareigoja perduoti prekes, kurios atitinka informaciją nurodytą prie kiekvienos prekės.
 • Parduotuvė įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Parduotuvė neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame Parduotuvei.
 • Parduotuvė visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.
 • Parduotuvė nurodo pristatymo laiką prie kiekvienos prekės, todėl Klientas, prieš darant užsakymą, turi atkreipti dėmesį į galimai skirtingus pristatymo terminus.
 • Parduotuvė įsiparegoja nurodyti visą informaciją susijusią su preke ir jos pristatymu, bei susisiekti su Klientu tuo atveju, jeigu dėl nepriklausančių nuo Parduotuvės aplinkybių, nepavyksta atitinkamai atlikti pateikto užsakymo.
 • Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.


PREKIŲ GRĄŽINIMAS


1. Perkant parduotuvėje auchstore.com, kiekvienam pirkėjui ir jo nupirktai tinkamos kokybės prekei suteikiama 14 dienų grąžinimo garantija nuo prekės gavimo dienos jei:


 • Prekė yra nenaudota ir nesugadinta;
 • Prekė yra nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos ženklinimo etiketės, apsauginėje plastikinėje pakuotėje, be makiažo likučių ir kt.);
 • Grąžinama prekė yra pilnos komplektacijos su visa gamintojo pridedama dokumentacija ir originaliu įpakavimu.
 • Jeigu už prekę pirkėjas mokėjo dovanų kuponu, tai grąžinimas kuponas ir kita papildoma sumokėta suma (jei ji buvo sumokėta). Dovanų kuponas į pinigus nėra keičiamas.
 • Grąžinant su nuolaida įsigytą prekę, grąžinama su galiojusia nuolaida sumokėta suma.


2. Norėdami grąžinti tinkamos kokybės prekę:


 • Parašykite mums el. laišką adresu hello@auchstore.com ir informuokite apie ketinimą grąžinti ar pakeisti prekę kitomis prekėmis.
 • Prekė turi būti nenaudota, su ženklinimo etiketėmis bei originalioje pakuotėje, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos.
 • Prekės išsiuntimu turėsite pasirūpinti jūs. Už siuntimą sumoka klientas.
 • Gavę grąžinamą prekę, mes įsipareigojame per 7 darbo dienas pervesti pinigus į jūsų sąskaitą arba pakeisti prekę kita.


3. Nekokybiškų prekių grąžinimas


Nekokybiška preke laikoma:


 • Prekė, turinti trūkumų ar kitų pastebimų defektų, atsiradusių ne dėl pirkėjo kaltės ( ne dėl nudėvėjimo, ne dėl priežiūros)
 • Prekė, netinkama naudoti pagal įprastą paskirtį.
 • Prekės, kurios neįmanoma sutaisyti.


Prekė nėra laikoma nekokybiška, jei prekės išvaizda ir / arba savybės pasikeitė nuo netinkamos priežiūros, nuo normalaus ir įprasto prekės naudojimo ir nusidėvėjimo.


Pagal Civilinio kodekso 6.363 straipsni, Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jei prekės trūkumas yra mažavertis ir netrukdo toliau naudotis preke.

Pardavėjas visais atvejais pašalina mažaverčius prekės trūkumus, jei tai įmanoma. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai (Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 6.338 str.).

Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamos nekokybiškos prekės, jei Pirkėjas nesilaiko šiose Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.4. Kokybiškų prekių grąžinimas


Pirkėjas grąžindamas kokybiškas prekes Pardavėjui turi įsitikinti, kad:


 • Nepasibaigęs grąžinimo laikotarpis. 
 • Grąžinama prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos
 • Grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje pakuotėje.
 • Nuo grąžinamos prekes nebuvo nuimtos originalios etiketės.
 • Grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta.
 • Grąžinama prekė turi būti Pirkėjo nenaudota.
 • Grąžinama prekė turi būti pilnos komplektacijos, kokios buvo gauta Pirkėjo.


Pirkėjas gali grąžinti visas AUCHSTORE elektroninėje parduotuvėje parduodamas prekes, išskyrus LR Civilinio kodekse numatytas išimtis. Keletas pavyzdžių, kokių prekių nėra galimybės grąžinti:

 • Panaudotos arba netinkamai grąžinto prekės (aukščiau pateikta)


Civilinio kodekso 6.228 (10) straipsnio 2 dalies 3 punktas numato, kad išimtis, kai vartotojas negali atsisakyti nuotolinės sutarties, taikoma sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, pagal užsakymą siūtų gaminių, kurie yra aiškiai pritaikyti prie vartotojo nurodytų išmatavimų.

Pardavėjas turi teisė nepriimti Pirkėjo grąžinamos kokybiškos prekės, jei Pirkėjas nesilaiko šiose Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.AOMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI


 1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes naudodamasis debetine arba kreditine kortele.
 2. Kreditinės arba debetinės kortelės duomenys yra siunčiami internetinių mokėjimų rinkimo paslaugos tiekėjui Cardinity, kuris užtikrina duomenų saugumą.
 3. Klientas įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik Parduotuvei gavus apmokėjimą už prekes.


PREKIŲ PRISTATYMAS


 1. Parduotuvė įsipareigoja nurodyti pristatymo termino prie kiekvienos prekės. Tuo atveju jeigu yra nesklandumu su pristatymu, Parduotuvė įsipareigoja susisiekti su Klientu ir rasti geriausią sprendimą.
 2. Jei prekės neturime vietoje, gamyba užtrukti gali iki 10-12 darbo dienų.
 3. Klientas gauna elektroninį laišką, kad užsakymas yra išsiųstas.
 4. Klientas įsipareigoja atkreipti dėmesį į nurodytą pristatymo terminą ir kreiptis į Parduotuvę tik tuo atveju, jeigu praėjo 24 valandos nuo pristatymo termino pabaigos.
 5. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą, bei asmenį, kuris priims prekes.
 6. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti Parduotuvei pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 7. Klientas, užsakymo metu pasirinkęs prekes atsiimti įmonės būstinėje, privalo pateikti asmens dokumentą bei užsakymo kopiją. Parduotuvė savo ruožtu įsipareigoja paskambinti Klientui, kai prekė bus paruošta.
 8. Nuo prekės, užsakytos Parduotuvėje, pristatomos dviem būdais:

            1) OMNIVA paštomatai.
            2) Lietuvos paštas.

 1. Prekės per paštomatus įprastai pristatomos per 1-3 dienas, o paštu iki 5-7 dienų.
 2. Prekės į kitas šalis siunčiamos registruotu paštu. Siunčiant užsakymą į užsienio valstybes, siuntimo trukmė tiesiogiai priklauso nuo pašto paslaugų teikėjo.


KITOS NUOSTATOS

 1. Visi pranešimai Parduotuvei turi būti teikiami elektroniniu paštu hello@auchstore.com arba telefonu Nr. +370 63673520. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir Parduotuvės vyksta valstybine kalba.


wear cozy love

0
cart
Your cart is emptyReturn to Shop